Ydelser

Terapi og rådgivning

Jeg har stor erfaring med samtaler med børn. Alle børn er naturligvis forskellige, men de fleste børn finder ro ved at lege og jeg har taget en 2 årig legeterapeutisk efteruddannelse som dels hjælper mig til at følge børnene, men også hjælper børnene med, at få bearbejdet såvel dagligdags dilemmaer som større konflikter og ikke mindst traumer. Som sagt er børn forskellige, og har børnene ikke lyst til at lege, har jeg stor erfaring med, at tale med børn om det der optager dem og belaster dem. Mange børn har glæde af, at tale med en professionel når livet gør ondt. Jeg har stor og indgående erfaring i, at arbejde med meget traumatiserede børn og familier og kan tilbyde decideret traumebehandling til både børn og familier. Der tilbydes hypnoterapi ift. specifikke problematikker, f.eks. angst, frygt og lavt selvværd. Hypnoterapien kan med fordel kombineres med legeterapi. Et liv med børn er også et liv med konflikter og bekymringer. Derfor tilbyder jeg forældrerådgivning og sparring, hvis familielivet i en periode ikke fungerer. Jeg har særlig erfaring med stress- og kriseramte familier, samt familier hvor børnene en periode er bange. Jeg er certificeret filialterapeut. Filialterapi er en familieterapeutisk metode, der hjælper familier med selv, at støtte deres børn, fremfor at lade en professionel gøre det, hvis barnet er tilknytningsforstyrret eller mangler tillid til de voksne. Metoden er særlig anvendelig i adoptiv – og plejefamilier.

Undersøgelser

Aktuelt tilbyder jeg kun at foretage børnepsykologiske undersøgelser. Der udarbejdes kun undersøgelser på forespørgsel fra kommuner, ikke fra private. Jeg samarbejder tæt med Stina Nani aut. psykolog, bl.a. ved udarbejdelse af de børnepsykologiske undersøgelser. Børnepsykologisk undersøgelse En børnepsykologisk undersøgelse omfatter en vurdering af barnets eller den unges generelle kognitive færdigheder og en vurdering af socialt funktionsniveau, samt følelsesmæssig tilstand og trivsel og kan også omfatte en vurdering af tilknytningsstil. Børnepsykologiske undersøgelser kan foretages på børn i alle aldre.

Støttet samvær

Jeg tilbyder udviklende støtte i forbindelse med samvær. Fokus i støtten vil være forældre-barn relationen og legen vil være omdrejningspunkt i udviklingen af relationen. Centralt vil være, at støtte forældrene i at læse barnet, på barnets præmisser gennem leg, hvilket kan styrke forældrenes sensivitet overfor barnet. Forældrene støttes i at forstå barnets reaktioner, aktiviteter, udtryk meninger og motiver, hvilket på sigt, kan styrke forældrenes evne til at mentalisere i forhold til deres barn. Derudover vil støttet naturligvis også være praktisk og der vil efter hvert samvær følge en systematiseret samværsrapport.

Supervision

Jeg tilbyder uddannelsessupervision af psykologer med henblik på autorisation. Det kan være forløb på 40 timer eller efter aftale og kan foregå individuelt eller i gruppe. Supervision af psykologer og andre faggrupper, der arbejder med særligt belastede børn. Mit udgangspunkt er psykodynamisk. Behandlingssupervision/konsultation til behandlingshjem, opholdssteder samt til plejefamilier. Sagssparring i forhold til komplicerede børnesager.

Undervisning

Jeg har undervist og afholdt temadage i emner som børns udvikling og livsomstændigheder, børn og traumer, anerkendelse, forældreskab, læring, legeudvikling, tilknytningsteori, seksuelle overgreb og børn og seksualitet. Men tilbyder undervisning i flere emner omhandlende børn fra undfangelse til pubertet.

Pris og tid

En individuel konsultation varer 45-50 minutter, herunder samtale, legeterapi og traumebehandling. En konsultation med flere aktører, f.eks. opstartsmøder eller familiesamtaler, varer 70-90 minutter. Prisen er afhængig af, om der er tale om individuel eller gruppekonsultation.

Tid og pris for supervision aftales på forhånd.

Større undersøgelser, f.eks. børnepsykologiske undersøgelser, udarbejdes indenfor ca. 4 måneder medmindre der er særlige forhold der gør sig gældende. Prisen for en undersøgelse aftales altid på forhånd. Undersøgelser udarbejdes i samarbejde med autoriseret psykolog Stina Nani, for at sikre dels uhildethed, dels fleksibilitet og dels sikre at opdraget for undersøgelsen opfyldes

Mindre undersøgelser, f.eks. børnepsykologiske vurderinger eller vurderinger af et barns traumebelastningsgrad udarbejdes indenfor 1-2 måneder. Prisen aftales på forhånd og er fast.

Filialterapeutiske forløb varer i alt op til et halvt år og er inkl. op til fem familiesamtaler, fem legesessioner og derudover op til 15 superviserede legesessioner med familien, samt efterfølgende evaluering. Prisen er fast. Der tilbydes også andre familierådgivende besøg og forløb. De planlægges og aftales individuelt.

Prisen for undervisning er afhængig af tidsforbrug og antal deltagere. Dette aftales på forhånd.

Kørsel er generelt halv timepris og plus transportudgifter svarende til statens aktuelle takster.

Afbud for konsultationer – senest dagen før inden kl. 12.00, pr. telefon, sms eller mail. Ellers fuld betaling.

Carina Bang har ikke overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at du ikke kan bruge din lægehenvisning. Har du derimod en sundhedsforsikring, kan du bruge den. Du kan læse mere om sundhedsforsikring her og se hvor der er frit psykologvalg: Sundhedsforsikringer.dk Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du på deres hjemmeside tjekke, om dit barn er medforsikret www.sygeforsikringen.dk og om Sygeforsikringen Danmark yder tilskud

OM MIG

CARINA BANG

Uddannelse og relevante jobs

2019-2020 Uddannet i klinisk hypnose hos psykolog Jannie Kildested.

2019 – Børne- og familieterapeutisk klinik.

2014-2018 Børnehus Sjælland og har her taget følgende uddannelser:

Uddannet i legeterapeutisk Ericametode hos Jytte Mielcke.

Uddannet og certificeret Filialterapeut hos Virginia Ryan (familieterapeutisk legeterapi).

Påbegyndt specialistuddannelsen indenfor klinisk børnepsykologi.

2013-2014 barselsvikariat i Familiecenter Kalvehave, behandlingsansvarlig psykolog samtidig med PPR.

2007-2014 PPR i Vordingborg Kommune og her taget følgende uddannelser:

Uddannet nøgleperson ift. børn af psykisk syge.

Uddannet af Sundhedsstyrelsen ift. forældreuddannelsen “en god start sammen”.

Udannet af Benedicte Schilling “supervision af andre faggrupper”.

Uddannet af Kari Killen i Care Indeks og AAI interview.

Uddannet i PC-ERA (early relationel assesment) observationsmetoden.

Uddannet i Rorschach testning af Kim Gabriel Hansen.

2007 Autoriseret psykolog af Psykolognævnet.

2006-2007 Adjunkt i psykologi på Frøbelseminariet.

2004 timelærer i psykolog på Den Sociale Højskole på Frederiksberg.

2001-2006 Arbejdspsykolog Revacentret i København.

1998-2004 Konsulent og underviser i Psycces.

2000-2001 Adjunkt i psykologi Vordingborg Lærerseminarium.

2000 Cand psych Københavns universitet.

 

Særlige kompetencer

Arbejde med spæd- og småbørn og deres familier, herunder efterfødselsreaktioner.
Udredning af spæd-, små og skolebørn, herunder børnepsykologiske undersøgelser.
Udredning af forældrekompetencer, primært gennem forældrekompetenceundersøgelser.
Kriseintervention primært rettet mod børn, i såvel akut som kronisk krise.
Kriseintervention til børnenes omsorgspersoner.
Traumebehandling af såvel fysiske som seksuelle overgreb, samt psykiske overgreb.
Legeterapi af børn primært i alderen 3-12 år.
Supervision af såvel psykologer som andre faggrupper, samt af plejeforældre. Gruppe såvel som individuel supervision.
Familieterapi/rådgivning  primært i forhold til traumatiserede eller andre sårbare børn.
Filialterapi.
Undervisning og formidling.
Medlem af Dansk Psykologforening.
Medlem af Dansk Rorschach Selskab.
Medlem af BØPS som er udsprunget af og tilknyttet den internationale forening IACAPAP: The International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied professions. På dansk” Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi”.
Medlem af SPDU: Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge.

 

Privat

Jeg er født i 1972 og bor sammen med min kæreste og vores i alt 5 børn. Jeg er engageret og har altid brændt for arbejdet med udsatte børn og min karriere er derfor blevet mere og mere målrettet det felt. Arbejdet med at opstarte De Danske Børnehuse, har givet en uvurderlig  specialviden om alle former for omsorgssvigt og overgreb, som jeg ønsker at bruge til at hjælpe andre børn. Derudover har min faglige interesse været centreret om de helt små børn og deres familier. Jeg har altid værdsat tværfagligt samarbejde højt i mit professionelle liv.

KONTAKT

Psykolog Carina Bang
psyk@bftklinikken.dk
Tlf +45 53 54 34 54
CVR 40147608

Adresse
Børne- og familienterapeutisk klinik
Færgegårdsvej 15, bygning 10
4760 Vordingborg

Følg skiltene mod gartneriet. Børne- og Familieterapeutisk klinik ligger lige ved siden af.

Kontakt
Der er ikke fast telefontid. Svarer jeg ikke, skriv en SMS eller send en mail så besvarer jeg hurtigst muligt.

Find vej
Der er busstoppested til bus 661R på Færgegårdsvej lige ved indkørslen til Oringe/Færgegårdsvej 15. Der er ca 5-7 minutters gang til bygning 10 fra busstoppestedet. Til biler er der parkering lige ved siden af bygning 10.

OVERSIGTSKORT

Psykiatrien Vordingborg Oversigt

Find vej til BFT Klinikken